Praktische informatie:


Bij het verlies van je kindje, neem je niet alleen afscheid van je kind, maar ook van heel wat verwachtingen en dromen. In deze emotionele reis kunnen verschillende termen en begrippen verwarrend zijn zoals bijvoorbeeld Neonatale sterfte, Foeto-infantiele sterfte of mortinataliteit. Om helderheid en begrijpelijke informatie te kunnen bieden, gebruiken we op onze website de volgende benamingen: 

zwangerschapsafbreking:

Een zwangerschapsafbreking, ook bekend als abortus, verwijst naar het opzettelijk beëindigen van een zwangerschap, meestal om medische, sociale, of persoonlijke redenen, voordat de foetus levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Dit kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de duur van de zwangerschap. 

Zwangerschapsverlies:

Zwangerschapsverlies verwijst naar het verlies van een kindje binnen de eerste 20 weken van de zwangerschap, wat spontane miskramen en zwangerschapsafbrekingen in deze periode omvat. Het betreft het ongewenst beëindigen van de zwangerschap of het natuurlijk beëindigen ervan vóór de levensvatbaarheid van de foetus buiten de baarmoeder. 

Stilgeboorte:

Een stilgeboorte is het overlijden van een baby in de baarmoeder voor of tijdens de bevalling, na een zwangerschapsduur van meer dan 20 weken.


Door deze specifieke termen te gebruiken, streven we ernaar om de complexiteit van medische definities te vereenvoudigen en helderheid te creëren aan iedereen die op zoek is naar informatie over het verlies van een kindje. Onze focus ligt op het aanbieden van ondersteuning, begrip, en nuttige informatie tijdens deze moeilijke momenten. Mocht je toch opzoek zijn naar de specifieke benamingen, klik dan op deze link.


Oorzaak en preventie:

Zwangerschapsverlies is een complex fenomeen waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen. Hoewel het soms moeilijk is om de exacte oorzaak te achterhalen, zijn er enkele bekende risicofactoren. Het begrijpen van deze factoren en het nemen van preventieve maatregelen kunnen de kans op zwangerschapsverlies mogelijk verminderen.

Chromosomale Afwijkingen:

Een van de meest voorkomende oorzaken van zwangerschapsverlies zijn chromosomale afwijkingen bij de foetus. Deze afwijkingen kunnen optreden tijdens de vorming van de eicel of zaadcel, of tijdens de bevruchting. Oudere leeftijd van de moeder is geassocieerd met een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen.

Aandoeningen van de Baarmoeder:

Structurele problemen in de baarmoeder, zoals vleesbomen (myomen) of afwijkingen in de vorm van de baarmoeder, kunnen leiden tot een verhoogd risico op miskramen. Deze aandoeningen kunnen interfereren met de implantatie van de embryo of de normale ontwikkeling van de zwangerschap.

Hormonale Onevenwichtigheden:

Een evenwichtige hormoonhuishouding is essentieel voor een gezonde zwangerschap. Hormonale onevenwichtigheden, zoals problemen met de schildklierfunctie of polycysteus ovariumsyndroom (PCOS), kunnen het risico op zwangerschapsverlies vergroten.

Immunologische Factoren:

Sommige gevallen van herhaald zwangerschapsverlies worden toegeschreven aan het immuunsysteem van het lichaam, dat mogelijk de embryo als een "indringer" ziet en probeert af te stoten.

Infecties en Ziekten:

Infecties zoals toxoplasmose, rubella of seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen de kans op zwangerschapscomplicaties vergroten. Een goede prenatale zorg, inclusief vaccinaties en gezondheidsscreenings, is van cruciaal belang.

Levensstijlfactoren:

Roken, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en overmatige cafeïne-inname zijn geassocieerd met een verhoogd risico op zwangerschapsverlies. Het vermijden van deze levensstijlfactoren kan bijdragen aan een gezonde zwangerschap.

Wist je dat in veel gevallen van zwangerschapsverlies of stilgeboorte helaas slechts in de helft of zelfs minder van de gevallen een specifieke oorzaak wordt gevonden? Bij De Mooiste Ster streven we ernaar hier verandering in te brengen. Door wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, willen we een diepgaander inzicht verkrijgen in de oorzaken van zwangerschapsverliezen en stilgeboortes, met als uiteindelijk doel preventieve maatregelen te ontwikkelen. Jouw steun draagt bij aan het realiseren van deze belangrijke missie.